Fundacja Mecenat

Fundacja Mecenat Tworzymy
Wspieramy
Pomnażamy

Miło nam Państwa poinformować o rozpoczęciu działalności Fundacji Mecenat! Czekaliśmy na te chwile z ogromną niecierpliwością. Niesienie pomocy innym jest nieocenionym dobrem, a zaufanie, którym nas Państwo darzycie, fundamentalnym elementem tej struktury.

Musicie wiedzieć, że jesteśmy czymś więcej niż zwykłą organizacją. Obszary naszej działalności pozwolą zmienić losy wielu Polskich rodzin na lepsze. Wiedza i doświadczenie gromadzone przez lata naszej działalności zaowocowało tym szlachetnym krokiem, jakim było stworzenie tego miejsca.

Tworzymy

Tworzymy miejsca dla młodych, łaknących świata, sztuki i kultury. Doceniamy kunszt artystyczny naszych podopiecznych, kreujemy miejsca i wydarzenia pozwalające im na wyrażanie siebie, zaprezentowanie swoich umiejętności i pasji. Promujemy kulturę, sztukę, wspieramy zawiązywanie nowych więzi biznesowych świata artystycznego.

Wspieramy

Wspieramy rozwój osieroconych dzieci i młodzieży, wykluczonych społecznie najmłodszych, samotnie wychowujących dzieci rodziców. Przeciwdziałamy stygmatyzacji społecznej. Walczymy z uzależnieniami – pomagamy uwolnić się od niszczycielskich nałogów, takich jak alkoholizm czy narkomania. Dbamy o bezpieczeństwo poprzez organizację pomocy prawnej dla naszych beneficjentów. Reagujemy na przemoc w rodzinie gwarantując współdziałanie z organami oraz reprezentowanie pokrzywdzonych.

Pomnażamy

Pomnażamy sukcesy Fundacji oraz kapitał, który zwiększy efektywność niesienia pomocy naszym profitentom. Krzewimy wiedzę prawniczą, zachęcamy do zachowania etyki i uczciwości biznesowej. Wzmacniamy rozwój przedsiębiorczości tworząc i popierając programy o tematyce społecznej, gospodarczej, prawnej i ekonomicznej. Prowadzimy szkolenia, wykłady i seminaria celem kreacji świadomości społecznej. Zachęcamy do działania na rzecz rozwoju gospodarczego oraz popularyzujemy wiedzę z zakresu rynków kapitałowych, jednocześnie podkreślając ich znaczenie.

„Ramy działalności fundacji pozostają nieograniczone. Będziemy wszędzie tam, gdzie nasze wsparcie okaże się nieocenione. Jesteśmy otwarci na dialog, słuchamy potrzeb społeczeństwa. Dysponujemy narzędziami pozwalającymi rozwiązywać problemy społeczne. Nieustannie poszukujemy źródeł finansowania, aby móc prężnie rozwijać się o kolejne sfery aktywności dobroczynnej.”


Pobierz Statut Fundacji
Regulamin Aukcji Charytatywnej Fundacji Mecenat
Sprawozdanie Fundacji Mecenat za 2021 rok